Pomian Sergiusz

SERGIUSZ POMIAN

Autor kojarzony z malarstwem ikonowym, urodził się w 1967 roku w Tyraspolu (Mołdawia). W latach 1984-1988 studiował w Odeskiej Państwowej Wyższej Szkole Plastycznej. Do ikonopisania doprowadziły tego artystę intymne, wewnętrzne przeżycia, o których nie lubi mówić. Błogosławieństwo do ich tworzenia malarz ten, otrzymał od archimandryty Jana Krestiankina w 1991 roku. Swoje zajęcie traktuje on z wielką powagą i pokorą, ściśle przestrzegając reguł i prawideł ikonopisania. Jak każe tradycja, samodzielnie uciera jajeczne farby temperowe z minerałów i kamieni szlachetnych.

Ikony jego autorstwa odzwierciedlają hieratyczny świat prawosławia, jego strefy sacrum. Jak twierdzi sam malarz, są one dla niego symbolem wszystkiego, co jest mu drogie, co lubi za równo w życiu, jak i w sztuce. Zainspirowany historią bizancjum i chrześcijaństwa, dąży do syntezy tych tradycji  ikonograficznych.

Sergiusz Pomian przez sześć lat pełnił odpowiedzialne stanowisko dyrektora artystycznego w pracowni ikonopisania. Swoje prace prezentował na licznych wystawach m. in. w : Kijowie, Odessie i Lwowie. Artysta mieszka i pracuje na południu Ukrainy w Mikołajowie. Prace tego autora znajdują się w cerkwiach, klasztorach i prywatnych kolekcjach na całym świecie.

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz